Архив новостей

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Наши баннеры

Баннерообмен:

Правила комментирования

Присоединяйтесь к нам:

Адміністративний позов на порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Попередня інформація вже була викладена на сайті під заголовком «Детективная история с планом реконструкции парка им. Горького (белочки)» Харківський окружний адмiнiстративний суд м. Харкова відмовив у задоволенні позову, мотивуючи свое рішення тим, що цю справу повинен розглядати суд місцевого самоврядування, та була видана УХВАЛА. Отже не без зайвих проблем був поданий новий адміністративний позов до Дзержинського районного суду м. Харкова.
П’яте судове засідання відбудеться 20 листопада 2013р. о 14-00. Адреса Дзержинського районного суду: м. Харків, пр. Перемоги, 62-В. Суддя Аркатова К.В. каб. 226

На першому засіданні, яке відбулося 17 липня 2013р., Позивачем було подано клопотання: Прошу дозволити мені вести фото-відео запис засідань суду за моїм позовом про визнання відмови в задоволенні запиту на інформацію не законною та порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідач: Начальник управління по будівництву, ремонту, та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Господарства Харківської міської ради Золотарьов І. І. м. Харків, майдан Конституції, 7.
На підставі Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», стаття 26 (Права та обов’язки журналіста редакції). Та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Розділ I, Стаття 11. «Гласність і відкритість судового процесу».
В задоволенні клопотання було відмовлено, але наступного дня, на другому засіданні, було задоволено клопотання Відповідача про залучення третьої особи – ТОВ Ароф, як власника проекту.

На третьому судовому засіданні з’ясувалось, що третя сторона – ТОВ Ароф за два місяці не змогла забрати копію адміністративног позову, направленного з Дзержинського районного суду поштою. Хоча листоноша декілька разів намагався вручити за вказанною адресою листа, виявилось що всі у відпустках, або десь ховались! Суддею було наголошено на неприпустимості таких дій, під росписку були видані копії та забов’язала представника третьої сторони підготуватись як слід до наступного судового засідання.

На четвертому судовому засіданні відбувся обмін запитаннями зі сторони відповідача та позивача. Так відповідача цікавило для яких потреб позивачеві потрібна копія плану реконструкції центрального парку культури та відпочинку імені Горького. В свою чергу позивач з’ясовував:
1. Чи зареєстована третьою стороною з вимогами чинного законодавства інтелектуальна власність на розробку проектної документації реконструкції ЦПКВ ім. Горького м. Харкова.
2. На скільки відрізняеться містобудівне обґрунтування реконструкції ЦПКВ ім. Горького м. Харкова прийняте на громадських слуханях 18.02.2011р. від того що реалізуеться зараз і чи узгоджено все це з з вимогами чинного законодавства.

До Дзержинського районного суду
м. Харкова 61202, м. Харків, пр. Перемоги, 62-В

Позивач: Гуденко Ігор Григорович

Відповідач: Начальник управління по будівництву, ремонту, та реконструкції
Департаменту будівництва та дорожнього Господарства Харківської міської ради
Золотарьов І. І. м. Харків, майдан Конституції, 7

Адміністративний позов
про визнання відмови в задоволенні запиту на інформацію не законною та порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Мною, Гуденко Ігорем Григоровичем, на ім’я начальника Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міської ради, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» був поданий 12 лютого 2013 року інформаційний запит з проханням надати копії плану реконструкції центрального парку культури та відпочинку імені Горького, або надати можливість його скопіювати.
18.02.2013 року мені було надано відповідь за підписом Начальника управління по будівництву, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Госпо-дарства Харківської міської ради Золотарьова І. І. за №3-13, якою було відмовлено в задо-воленні запиту. Причиною відмови, є посилання на Закон України «Про авторське право і суміжні права», так як у договорі з розробником проектно-кошторисної документації ком-плексної реконструкції парку зазначено, що авторське право на проектну документацію охороняється Законом «Про авторське право і суміжні права».
Відповідно до п. 1, ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (на-далі Закону) рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Вважаю відмову в задоволені запиту на інформацію протиправною, а посилання на Закон України «Про авторські та суміжні права» безпідставним виходячи з наступного:
1) Згідно п. 5 ст. 6 Закону не може бути обмежено доступ до інформації про розря-дження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною дру-гою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
Як видно з вимог Закону, відмова в задоволенні запиту на надання інформації, а саме копії плану реконструкції центрального парку культури та відпочинку імені Горького, абсолютно не законна. Парк – перебуває у комунальній власності, розпоряджається комунальним майном Харківська міська рада. Проектно-кошторисна документація розроблялася за рахунок коштів бюджету м. Харкова, роботи в парку імені Горького виконуються також за бюджетні кошти. Ця інформація є публічною так, як була створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень, а саме управлінням по будівництву, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Господарства Харківської міської ради своїх обов’язків, з метою проведення реконструкції парку. Виконання цих обов’язків передбачених чинним законодавством. Парк імені Горького, знаходиться у володінні суб’єкту владних повноважень.
Тому посилання відповідача на Закон України «Про авторське право та суміжні пра-ва» абсолютно безпідставне та суперечить Закону «Про доступ до публічної інформації» адже метою Закону – є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повнова-жень. Посилання на Закон України «Про авторське право та суміжні права», також супере-чить принципу Закону, а саме вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом.
Не належать до інформації з обмеженим доступом, в тому числі не може бути відне-сена і до Закону України «Про авторське право та суміжні права» відомості про витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
2) Відповідно до ст. 6 Закону в до публічної інформації з обмеженим доступом ві-дноситься:
конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.
Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одер-жаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Як видно з наведеного, запит на інформацію з проханням надати копії плану реконструкції центрального парку культури та відпочинку імені Горького, або надати можливість його скопіювати не можна віднести до конфіденційної інформації; таємної інформації, чи службової інформації. Тому жодних підстав для відмови в задоволенні запиту не має.
Згідно ч. 2 ст.19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адмініс-тративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Згідно ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шес-тимісячний строк, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до стаття 212-3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про ін-формацію», «Про доступ до публічної інформації» тягне за собою притягнення до адмініст-ративної відповідальності.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 6, 23 Закону України «Про доступ до публіч-ної інформації» ст.ст. 2, 18, 19, 99, 104- 106, 162 КАС України,-

ПРОШУ СУД:
1) Визнати відмову в задоволенні запиту на інформацію начальника управління по буді-вництву, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Гос-подарства Харківської міської ради Золотарьова І. І. – протиправною.
2) Зобов’язати начальника управління по будівництву, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Господарства Харківської міської ради Золотарьова І. І. надати відповідь на інформацію, а саме надати копії плану реконструкції центрального парку культури та відпочинку імені Горького, або надати можливість його скопіювати.

Додатки:
1.Звернення на ім’я Харківського міського голови Кернеса Г. А. від 07.12.2012р.
2.Відповідь Виконавчого департаменту культури ХИР від 10.10.2013р.
3.Інформаційний запит на ім’я начальника Департаменту будівництва та дорожнього госпо-дарства Харківської міської ради від 12.02.2013р.
4.Відповідь начальника управління по будівництву, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та дорожнього Господарства Харківської міської ради Золотарьова І. І. за №3-13від 18.02.13р.
5. Квитанція про сплату судового збору.

15 травня 2013 р. І. Г. Гуденко

1 комментарий к Адміністративний позов на порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»

  • мирослав

    І як результат? Дозволили фотографування?

Оставить ответ

 

Вы можете использовать эти HTML тэги

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>